ֆիզիկա

Ըստ էլեկտրական լիցքեր հաղորդելու հատկության՝ նյութերը նույնպես կարելի է բաժանել էլեկտրականության հաղորդիչների և մեկուսիչների։ Քննարկենք հետևյալ փորձը․ Իրար մոտ դնենք երկու էլեկտրացույցեր, մեկը լիցքավորենք, իսկ հետո դրանց գնդիկները մոտեցնենք պղնձե կամ մետաղե ձողով, կտեսնենք, որ էլեկտրական լիցք կհայտնաբերվի նաև երկրորդ էլեկտրաչափում։ Նշանակում է, որ լիցքը կարող է անցնել մի մարմնից մյուսը, իրականում մի մարմնից մյուսն են անցնում լիցքի մասնիկները, բայց մասնիկների տեղափոխման ժամանակ տեղափոխվում է նաև նրանց լիցքերը։ Կրկնենք փորձը, բայց այս անգամ էլեկտրաչափերի գնդիկները մոտեցնենք ապակե կամ էբոնիտե ձողով, կտեսնենք, որ լիցքը մի մարմնից մյուսը չի անցնում։ Ըստ էլեկտրական լիցք հաղորդելու ունակության, մարմինները բաժանվում են էլեկտրականության հաղորդիչների և մեկուսիչների։ Բոլոր մետաղները, հողը, աղերի, թթուների և հիմքերի ջրային լուծույթները էլեկտրականության հաղորդիչներ են։ Մարդու մարմինը նույնպես հաղորդիչ է։ Դա կարելի է ապացուցել փորձով, եթե մեր ձեռքը մոտեցնենք էլեկտրացույցին, ապա կտեսնենք, որ նրա թերթիկները ցած են իջնում, դա նշանակում է, որ էլեկտրացույցի լիցքը անցնում է մեր մարմնին։

Մենտաղներից էլեկտրականության լավագույն հաղորդիչներն են արծաթը, ալյումինը, պղինձը։ Անհաղորդիչ կամ մեկուսիչ են կոչվում նրանք, որոնք լիցքեր չեն հաղորդում։ Դրանք են էբոնիտը, սաթը, հախճապակին, ռետինը, տարեր պլասմասսաներ, մետաքսը, կապրոնը, յուղը, օդը։ Այս փորձերից մենք հասկանում ենք, որ էլեկտրական լիցք ունեցող մարմինները փոխազդում են միմյանց հետ լինելով հեռու։ Ընդ որում այն նյութերը որոնք միյանցից հեռու են, այնքան թույլ է լինում փոխազդումը, իսկ որքան որ մոտիկ են, այնքան ավելի ուժեղ։ Իսկ ինչպե՞ս է հաղորդում էլեկտրականացումը մի մարմնից մյուսը, միգուցե նրանց միջև առկա օդի միջոցով։ Լիցքավորված մարմինները փոխազդում են նաև անօդ տարածության մեջ։ Եթե էլեկտրացույցը դնենք օդահան պոմպի զանգի տակ, և օդը հանենք զանգից, ապա կտեսնենք, որ էլեկտրացույցի սլաքը շեղվում է։

Նախորդ դասերից մենք արդեն գիտենք, որ կամայական մարմինն օժտված է այլ մարմինների վրա ազդելու ունակությամբ։ Ըստ Մայքլ Ֆարադեյի յուրաքանչյուր լիցքավորված մարմին իր շուրջը ստեղծում է էլեկտրական դաշտ, որի միջոցով էլ ազդում է այլ մարմինների վրա։ Ուրեմն՝ յուրաքանչյուր լիցքի հետ կապված է նրա էլեկտրական դաշտը։ Մենք մեր զգայարաններով չենք կարող ընկալել էլեկտրական դաշտը, նրա գոյությունը միայն կարող ենք դատել նրա ազդեցություններից ելնելով։ Օրիանակ՝ էլեկտրական դաշտը որոշակի ուժով ազդում է տեղադրված լիցքի հետ։ Այն ուժը, որով էլեկտրական դաշտն ազդում է լիցքավորված մարմնի վրա, անվանում են էլեկտրական ուժ։ Լիցքավորված մարմնի մոտակայքում էլեկտրական դաշտն ավելի ուժեղ է, քան հեռվում։

էլեկտրական հոսանք

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանքՆյութի մեջ էլեկտրական հոսանքի գոյության համար անհրաժեշտ են՝  ազատ լիցքակիրներ, որոնք կարող են ազատ տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով, էլեկտրական դաշտ, որը էլեկտրական ուժով կազդի ազատ լիցքակիրների վրա և կստիպի շարժվել որոշակի ուղղությամբ: Հոսանքի ուղղություն են կոչվում այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները։ Մետաղներում ազատ լիցքակիրները բացասական լիցք ունեցող մասնիկներն են՝ էլեկտրոնները, հետևաբար մետաղում հոսանքի ուղղությունը հակադիր է նրանց ուղղորդված շարժման ուղղությանը: Պինդ վիճակում մարմինները բյուրեղներ են: Բյուրեղում մասնիկները կատարում են անկանոն քաոսային շարժում: Մետաղում բյուրեղային ցանցի հանգույցների շուրջը տատանվում են դրական իոնները, իսկ հանգույցների միջակա տարածության մեջ անկանոն շարժվում են ազատ էլեկտրոնները, որոնք կարող են տեղաշարժվել մետաղի ամբողջ ծավալով մեկ: Եթե մետաղի ներսում էլեկտրական դաշտ չկա, ապա էլեկտրոնների շարժումը լիովին քաոսային է: Եթե մետաղի ներսում ստեղծենք էլեկտրական դաշտ, ապա նա կազդի էլեկտրոնների վրա որոշակի ուժով: Մետաղներում էլեկտրական հոսանքն ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժումն է էլեկտրական դաշտի ազդեցությամբ:

Սեբաստիական շաբաթ

շատ դեպքերում մենք չգիտենք թե ինչպես է սկսում մեր սիրելի դպրոցի պատմությունը, բայց այս նյութը բացեց բոլոր գաղտնիքները

անկեղծ, շատ երկար ժամանակ ինձ եղել էր հետարքիր թե ինչպես է ստեղծվել մեր դպրոցը , թե ինչպես է այդ միտքը եկել, և հիմա ես իմացա որ մեր տնօրեն Տիար Բլեյանը դեռ սկդբցիվ գիտեր “այո, ստեղծվելու մի դպրոց, որտեղ ազատություն բառը լինելու է ամենակարևորը բան”

անկեղծ ամոթ եմ զգում որ այդ ժամանակ մեր դպրոցի լոգոյին այնքան շատ ուշադրություն չեմ դարձրել, ախր իրականությունը և դրա իմաստը իմ քթի տակ էր , դպրոցը, դասարանը, ընկերներս և այս ազատությունը որը ես վայելում եմ

Տիարը ասել է “հիշելով մեր դպրոցը, ուզում եմ որ մարդկանց մտքին գա ազատություն բառը” և իրոք, ով ինչ էլ ասի, մեզ քննադատում են շատ ազատություն տալու համար , և ես չգիտեմ դա շատ լավ է թե շատ վատ

ֆիզիկա։ կրկնություն

Երբ որևէ մարմին շփելուց հետո առաջանում է այլ մարմին ձգելու հատկություն, այն անվանում են էլեկտրականացած, իսկ այդ պրոցեսը անվանում են էլեկտրականացում։

Կուլոնի օրենք․ երկու անշարժ կետային լիցքերի էլեկտրական փոխազդեցության ուժի մոդուլն ուղիղ համեմատական է լիցքերի մոդուլների արտադրյալին և հակադարձ համեմատական է դրանց միջև հեռավության քառակուսուն։

Շփման միջոցով էլեկտրականացնելու միջոցը երբեմն անվանում են ստատիկ էլեկտրականություն

Երկու նույնատիպի լիցքեր ունեցող մարմինները վանում են միմյանց, իսկ տարբեր լիցք ունեցող մարմիններ դեպի իրենց են քաշում։ 

Մարմիններն էլեկտրականանում են, երբ ստանում կամ կորցնում են էլեկտրոններ

Ըստ էլեկտրական լիցք հաղորդելու ունակության՝ նյութերը պայմանականորեն բաժանվում են էլեկտրականության հաղորդիչների և անհաղորդիչների։ Հաղորդիչ է աղը, թթուները, մարդը, հաղորդիչ են կոչվում այն նյութերը, որոնք լիցքեր են հաղորդում։ Իսկ անհաղորդիչները կամ մեկուսիչները լիցքեր չեն հաղորդում։

Էլեկտրական դաշտ․ Ըստ Մայքլ Ֆարադեյի յուրաքանչյուր լիցքավորված մարմին իր շուրջը ստեղծում է էլեկտրական դաշտ, որի միջոցով էլ ազդում է այլ մարմինների վրա։

Էլեկտրական ուժ․ Այն ուժը, որով էլեկտրական դաշտն ազդում է լիցքավորված մարմինների վրա, անվանում են էլեկտրական ուժ։

Նյութի մեջ էլեկտրական հոսանքի գոյության համար անհրաժեշտ են՝  ազատ լիցքակիրներ:

Լիցքավորված մասնիկները՝ էլեկտրոնները, իոնները կարող են ազատ տեղաշարժվել մի մարմնի մասից մյուսը։ Այդպիսի լիցքավորված մասնիկներն անվանում են ազատ լիցքակիրներ։

Ազատ լիցքակիրները հեղուկ հաղորդիչներում կոչվում են էլեկտրոլիտներ։

Իսկ այն էլեկտրոնները ամբողջությունը, որոնք պոկվել են ատոմներից, կոչվում են էլեկտրոնային գազ։

Հոսանքի ուղղություն են կոչվում այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները:

Լիցքավորված մասնիկների ուղղորդված շարժումն անվանում են էլեկտրական հոսանք:

Հոսանքի աղբյուրը հատուկ սարք է, որը հաղորդիչում էլեկտրական դաշտ է առաջացնում:

Առաջին պարզագույն հոսանքի աղբյուրը, որը մինչև այժմ չի կորցրել իր գործնական նշանակությունը, գալվանական տարրն է։ Այն կազմված է երկու տարբեր մետաղե ձողերից կամ թիթեղներից, որոնք կոչվում են էլեկտրոդներ։

Դրական էլեկտրոդն անվանում են անոդ, իսկ բացասականը՝ կաթոդ:

Հոսանքի աղբյուրը և հոսանքի սպառիչը միացված հաղորդալարերով կազմում են էլեկտրական շղթա:

էլեկտրական դաշտն օժտված է էներգիայով, որն անվանում են էլեկտրական էներգիա։

Պայմանականորեն, որպես հոսանքի ուղղություն համարել են այն ուղղությունը, որով շարժվում են դրական լիցքավորված մասնիկները:

Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունները չորսն են՝ ջերմայինմագնիսական, քիմիական և կենսաբանական։

Ջերմային՝ հոսանքի անցնելու ժամանակ հաղորդիչը տաքնում է:

Քիմիական՝ էլեկտրոլիտներով՝ աղերի, թթուների, հիմքերի լուծույթներով հոսաքնի անցնելու ժամանակ տեղի է ունենում նյութի քիմիական բաղադրության  փոփոխություն, առաջում է նստվածք և մաքուր մետաղներ:

Մագնիսական՝ հաղորդիչը, որի միջով հոսանք է անցնում ձեռք է բերում մագնիսի հատկություններ և սկսում է դեպի իրեն ձգել երկաթյա առարկաներ, ազդում է մագնիսական սլաքի վրա:

Կենսաբանական՝ կենդանի մարմնով անցնելու դեպքում հոսանքն առաջացնում է մկանային կծկում, արագացնում է արյան հոսքը անոթներով և նյութափոխանակությունը՝ հյուսվածքներում:

Մետաղներում էլեկտրական հոսանքն ազատ էլեկտրոնների ուղղորդված շարժումն է։

Էլեկտրական հոսանքը քանակապես բնութագրող ֆիզիկական մեծությունը կոչվում է հոսանքի ուժ:

Եթե կամայական հավասար ժամանակներում հաղորդչի լայնական հատույթով անցնում են լիցքի նույն քանակը, ապա ադպիսի հոսանքն անվանում են հաստատուն հոսանք:

Իմ մտքերի փոքրիկ տնակը, իմ միտքն է:

Ես ապրում եմ ներկայով, մտածում եմ ներկկայաով: Բայց երևակայում եմ ապագայով: Ես մտածում եմ, ոչ թե նրա մասին թե ինչ է կատարվում իմ կյանքում հիմա, այլ մտածում եմ ինչ կլինի եթե ապագաս շուտ գա:

Ես ինչքս ունեմ մեկ աշխարհ իմ գլխի մեջ, որտեղ կան շատ ու շատ մտքեր, որոնք երբեք իրականություն չեն դառնա:

Այո, ամեն մի միտք, ստեղծում է նոր աշխարհ: Ամեն մի միտք ունի իր բնակավայրը իմ ուղեղում:

Ես ներկա պահին կարող եմ ոչինչ ցույց չտալ, երբ իմ մտքերը շողում են ինչպես արևի աչքերը այքան վառող շողերը:

Ներկա պահին ես մտածում, ոչ թե ներկայիս այլ ապագայիս, և ով գիտի կարող է ես նաև մտածում եմ իմ անցյալի մասին, որը մինչև հիմա խորտակված է գաղտինքներով և իմ կյանքի ամենալավ պահերով

Ինչպես ասեցի ես ունեմ տունիկներ, շատ ու շատ տունիկներ իմ մտքում, որտեղ ապրում են, բոլոր իմ երևակայական ընկերները: Կա հատուկ մի տունիկ, որտեղ ապրում են իմ ապագայի հրեշները, որոնք ամեն ձևով ուզում են ստիպել ինձ, որ իմ ապագան կլինի այնքան վատ ինչքան ես ինձ չեմ պատկերացնում, և կա ևս մեկ տունիկ, որտև ապրում են, այպես կոչվաչ արևիկները, որոնք ամեն անգամ ինձ փրկում են իմ իսկ հրեշներից:

Ինչ ասեմ, բոլորս էլ ունենք միջատներ մեր խելքում:

Ինչումն է իմ գրածի իմաստը?

Երևի այն, որ պետք է մտածել միայն լավ ապագայի մասին, և դա նորմալ է ունենալ սեփական մտքերը քո գլխի մեջ, հավատա դու գիժ չես, ուղղակի դու ւնես շատ մեծ երևակայական կենտրոն, ինչպես ես:

Երազելով վաղվա օրվա մասին

Երբեք չեմ հասկացել, ինչու են մարդիկ մտածում, որ, վաղը կլինի ավելի լավ քան այսօրը:

Իմ մոտ երբեվիցե չեն եղել այդպիսի մտքեր ինչպես “վաղը գա բարին ել հետը” կամ “կգա լույսը, բարին էլ հետը”:

Իսկ դու չէր կարող այսօրվա օրդ անել լուսավոր, ոչ թե երազել, որ վաղը դա կանես:

Եթե երազես վաղվա մասին, հետևաբար, նաև մյուս օրը կմտածես վաղվա մասին:

Այդպիսի տեմպերով, դու ոչինչի չես հասնի:

Դրա համար մի երազիր վաղվա մասին, այլ մտածիր այսօրվա մասին…

Վախեր….

Եկեք մի հինգ րոպե հանգստանանք և լսեք ինքներս մեզ: Դուք ինչ – որ բանից վախենում եք, ոչ…. ես ել չեմ վախենում, չե լուրջ, իսկականից չեմ վախենում…. հավատացի՞ք:

Համոզված եմ, որ ոչ: Ամեն մի մարդ, որը շեշտում է այն փաստը, որ ոչինչից չի վախենում, ուրեմն նա քեզնից վախկոտ է: Նա վախենում է կորցնել իր ընտանիքը, կորել այս աշխարհում, կորել իր ընտանիքի շուրջ, կորել ինքը իր մեջ, ամեն մարդ փորձում է թաքցնել իր սխալները, վախերը իր մեջ, որովեհտև զգում է, որ այդ ամենը կարող են օգտագործել իր դեմ:

Ես այն մարդկանց տեսկաից եմ, որոնք չեն թաքցնում իրենց վախերը, եթե ես ինչ – որ բանից վախենում եմ ես դա ասում եմ, բայց եթե իմ դիմաց ինձնից ուժեղն է կանգնած, ես նրա դիմաց ոչինչ չեմ ասի, որովետև մինչև դա նա ոչինչ չէր կարող ինձ անել, իսկ հիմա եթե խոստովանեմ նա դա կօգտագործի:

Այս գրելու ժանանակ մի հետաքրքիր պատմություն հիշեցի:

Երբ ես փոքր էի, ես և ընկերուհիս իմ տունն էինք քնում, որպեսի իրար հետ խաղանք, գումարած նրա մայրիկը և հայրիկը գնացել էին երկրից դուրս: Մենք քնում էինք եղբորս սենյակում, և մենք զգում ենք, որ ինչ – որ մեկը լույս է միացնում: Մենք չէինք կարողացել քնել և գնացել էինք ուրիշ սենյակ:

Այսինքն ես փոքր ժամանակ չէի վախենում իսկ հիմա վախենում է ☻…

Իսկ եթե իսկապես խոսանք, մեր վախերը պետք է հաղթահարել, որովեհետև նրանք չեն թողնում որպեսի մենք լավ ապրենք, և պետք չէ վախենալ նրանից ինչը դու երբեք չես տեսել, դա արդեն վախ չէ այլ ֆոբիա:

Եկանք հասանք իմ սիրելի վայրին ՝ ֆոբիա:

Դուք մտածում եք, որ ֆոբիան և վախը նույն բանն է: Շտապեմ ձեզ հիասթափեցնել, դա այդպես չէ:

Ֆոբիան վախի ավելի մեծ տեսկան է: Վախերից գոնե կարելի է ազատվել, իսկ ֆոբիաներից….

Աշխարհում կան շատ ֆոբիաներ, որոնցից ոմանք իսկապես ծիծաղելի են ասենք՝

Անդրոֆոբիա – վախ տղամարդկանցից կամ Անտոֆոբիա – վախ ծաղիկներից, այդպես կարելի է շաուրնակել: Վիքիպեդիայում նույնսիկ կա մի ամբողջ էջ կա դրա վերաբերյալ:

Ֆոբիաներից կարելի է, ավելի շուտ պետք է ազատվել: Դրանք դժվար է հաղթահարել, բայց իսկապես ուժեղ մարդիկ կարող են դա անել ասեն՝ Աուտոֆոբիա – վախ միայնությունից, պետք է ավելի շատ տանը մենակ մնալ, որպեսի կարողանալ դա հաղթահարել, ասենք ես, փորձում եմ տանը ինչքան կարող եմ շատ մնալ միայնակ, որպեսի կարողանամ դա հաղթահարել, երբ ես վախենում եմ, միացնում եմ հեռուստացույց, կամ հեռախոս, համակարգիչ ամեն ինչ ինձ շեղելու համար, փորձեք հաստատ կստացվի ես հավատում եմ ձեզ….

 

Իսկ ձեր հետ էի ես՝ Ջուլիա Ստեփանյանը, փորձեք հաղթահարել վախերը և երբեք մի շեղվեք ձեր ճանհապարից, հարգեք իրար, ցտեսություն….